Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... czwartek, 13.06.2024. (1,0)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...

Pozycje: 111 - 120 z 745
    np. wrocław archeologiczna
Rodzaj


Wystawy, imprezy, wydarzenia muzealne
 / 1 - otwarta (3084, 0.63)
Gorzów Wlkp. / Muzeum Grodu Santok
wystawa stała - archeologiczna
Historia grodu w Santoku sięga wieku VIII. Wtedy to, na piaszczystej łasze rozpościerającej się w widłach dwóch rzek - Warty i Noteci - pobudowano pierwszy gród obronny. Najstarszy gród miał mniejsze rozmiary niż zachowane do dzisiaj i widoczne w terenie grodzisko. Otoczony był palisadą z gęsto wbitych obok siebie pali sosnowych. Wejście do grodu znajdowało się w części północno-zachodniej. Na wystawie prezentowane są ukryte pod ziemią przedmioty i pozostałości, odsłonięte przez archeologów.
 / 2 - otwarta (2520, 0.51)
Zielona Góra / Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
wystawa stała - archeologiczna, historyczna, militaria
W salach drugiego piętra prezentowana jest "Gospodarka w średniowieczu na Środkowym Nadodrzu" - przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza, oraz "Obrona granicy zachodniej państwa polskiego za panowania Piastów", na której zgromadzono głównie uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim. Wystawę uzupełniają gobeliny przedstawiające artystyczne wizje bitew średniowiecznych.
 / 1 - otwarta (2216, 0.45)
Zielona Góra / Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
wystawa stała -
Okres od III w. p. n. e. do V w. n. e. ilustruje ekspozycja "Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności". Według podziałów stosowanych w archeologii jest to okres lateński, w którym można obserwować na terenach Polski pewne wpływy celtyckie, oraz tzw. okres wpływów rzymskich. Najciekawszymi eksponatami na tej wystawie są przedmioty powstałe pod wpływem kultury celtyckiej, głównie szklane paciorki z wyobrażeniem twarzy ludzkiej.
 / 2 - otwarta (2389, 0.49)
Zielona Góra / Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
wystawa stała - archeologiczna
Na wystawie zaprezentowano najciekawsze przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej - ozdoby brązowe, złote, szklane i żelazne, elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę. Osada obronna w Wicinie jest miejscem szczególnym. Zbudowana około 700 lat p. n. e. na niedostępnych bagnach rozlewiska Lubszy została w połowie VI lub na przełomie VI/V wieku p. n. e. całkowicie zniszczona przez Scytów.
 / 1 - otwarta (1897, 0.39)
Zielona Góra / Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
wystawa stała - archeologiczna
Okres najstarszy ilustruje ekspozycja "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu". Ta dydaktyczna wystawa, skierowana głównie do młodzieży ukazuje, przy pomocy licznych rekonstrukcji, życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 - 1800 lat p. n. e.)
 / 3 - otwarta (3907, 0.8)
Kraków / Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale
wystawa stała - sztuka, malarstwo
Galeria została utworzona z 30 obrazów z kolekcji Pinińskiego. Uzupełnia ją Portret dwóch mężczyzn, namalowany według obrazu pędzla Williama Dobsona, pochodzący z galerii Miączyńskich-Dzieduszyckich we Lwowie. Większość dzieł nie jest sygnowana. Jedynie dwa pejzaże George'a Morlanda opatrzone zostały wiarygodną sygnaturą malarza. Inne atrybucje są hipotetyczne, jakkolwiek Portret mężczyzny wydaje się - mimo braku sygnatury - niekwestionowanym dziełem Philipa Merciera.
 / 2 - otwarta (1921, 0.39)
Kraków / Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale
wystawa stała - historyczna
Dzieje pieskoskalskiej rezydencji i jej właścicieli zostały zaprezentowane wielowątkowo. Podstawowe fakty historyczne, genealogię właścicieli i plany zamku, odpowiadające poszczególnym fazom jego budowy, znaleźć można na tablicach informacyjnych. Najnowsze dzieje zamku opowiadane są za pomocą fotografii i dokumentów z czasów, gdy w Pieskowej Skale działał modny pensjonat i gdy znalazły tu schronienie ewakuowane z Wołynia wojenne sieroty. Ekspozycja przybliża dzieje zamku i jego właścicieli.
 / 3 - otwarta (2905, 0.59)
Szczecin / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
wystawa stała - archeologiczna
W 1946 roku podczas prowadzenia prac zabezpieczających na terenie zrujnowanego zamku, natrafiono na kryptę grzebalną książąt pomorskich, w której znajdowało się czternaście sarkofagów. Ostatecznie sześć z nich po konserwacji wyeksponowano w Muzeum Zamkowym. Zmodernizowaną w 2009 roku ekspozycję uzupełniono o nowe elementy: film poświęcony pochówkom książęcym emitowany na ekranie holograficznym oraz film ukazujący obecny stan krypty książęcej prezentowany na ekranie podłogowym.
 / 0 - otwarta (2092, 0.43)
Szczecin / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
wystawa stała - historyczna
Na wystawie prezentowane są dwujęzyczne plansze opisowe poświęcone dziejom zamku wzbogacone zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Obok plansz na ekspozycji znalazła się słynna Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego sporządzona w latach 1610-1618 przez kartografa Elihardusa Lubinusa na zlecenie księcia Fillipa II. Ekspozycję uzupełniają eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie zamku i podzamcza w latach 1947, 1948 i 1973 oraz makieta zamku.
 / 1 - otwarta (2425, 0.49)
Łódź / Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wystawa stała - numizmatyczna
Ekspozycja prezentuje pieniądz będący w obiegu na ziemiach polskich. Stąd też znalazły się na niej monety bite zarówno w kraju jak i m.in. w Grecji, Rzymie, czy w Niemczech, jak również pieniądz papierowy i inne środki płatnicze, które poprzez kontakty handlowe docierały na teren Polski. Prezentowane zabytki umieszczone zostały na wystawie w porządku chronologicznym poczynając od starożytności poprzez średniowiecze, nowożytność po czasy nam współczesne.

««  start   « poprzednia    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   następna  »   koniec »»

 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż