Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... piątek, 24.05.2024. (1,0)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...

Pozycje: 11 - 20 z 41
    np. archeologiczna
Rodzaj


Wystawy, imprezy, wydarzenia muzealne
 / 2 - otwarta (1825, 0.37)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika, pojazdy
Wystawa prezentuje środki transportu i komunikacji wykorzystywane w rolnictwie oraz w życiu codziennym mieszkańców wsi. Przedstawione są następujące działy transportu: pieszy, szynowy, wodny, włóczny, płozowy i kołowy. Najobszerniejszą część wystawy stanowi dział poświęcony transportowi kołowemu. Przedstawia on niemalże prawie wszystkie rodzaje chłopskich wozów wyjazdowych oraz wozy gospodarskie.
 / 0 - otwarta (1610, 0.33)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika
Wystawa prezentuje historię technik zbioru, omłotu, suszenia, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów. Narzędzia i maszyny rolnicze są przedstawione w układzie chronologicznym. Na uwagę zasługują między innymi: kolekcja kos i model pierwszej żniwiarki McCornika z 1831 roku oraz konna snopowiązałka z końca XIX wieku. Równie interesujący jest zestaw młocarni i lokomobili wyprodukowany w latach dwudziestych XX wieku przez firmę Cegielski z Poznania.
 / 3 - otwarta (5900, 1.2)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza
Wystawa obejmuje następujące zagadnienia: chów i pielęgnacja zwierząt, rozmnażanie, ocena hodowlana poszczególnych gatunków oraz prezentacja ras. Ilustrację stanowią zaaranżowane wnętrza pomieszczeń inwentarskich wyposażone w sprzęt służący do karmienia i pielęgnacji zwierząt. Są to między innymi: obory (głęboka i płytka), boks dla konia, kojec dla cieląt i kurnik grzędowy. Wybrane rasy zwierząt prezentują preparaty (krów, świń, owiec, konia, żubronia i drobiu).
 / 1 - otwarta (2182, 0.44)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - medyczna
Wystawa prezentuje historię leczenia zwierząt gospodarskich od starożytności do XX wieku. Ukazana została rola i znaczenie astrologii i ziołolecznictwa w praktyce leczniczej. Wystawa ukazuje postęp w naukach weterynaryjnych, w tym wyodrębnienie się takich specjalizacji jak rentgenodiagnostyka i rentgenoterapia. Ilustracją tego zagadnienia są zabytkowe aparaty rentgenowskie, ryciny i fotografie. Na uwagę zasługuje aranżacja wnętrza gabinetu lekarskiego z początku XX wieku.
 / 0 - otwarta (1720, 0.35)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza, technika
Wystawa prezentuje historię produkcji pasz jako czynnika warunkującego rodzaj i rozmiar działalności hodowlanej gospodarstwa rolnego. Ukazane są w formie kalendarium zagadnienia żywienia zwierząt na przestrzeni dziejów. Przedstawiony jest podstawowy podział pasz na: objętościowe, treściwe, mineralno-witaminowe, przemysłowe mieszanki paszowe i pasze specjalne. Uzupełnienie stanowią urządzenia służące do przygotowania pasz.
 / 1 - otwarta (1728, 0.35)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza
Wystawa prezentuje historię polskiej hodowli roślin i jej osiągnięcia. Przedstawia następujące zagadnienia: rys historyczny rozwoju hodowli roślin, polskie szkoły hodowlane i ich przedstawiciele oraz metody i techniki stosowane w hodowli roślin. Ilustrację zagadnień stanowią między innymi: drzewo genealogiczne polskiej hodowli, okazy podstawowych roślin uprawnych (zboża, trawy, ziemniaki, buraki, rośliny strączkowe i przemysłowe).
 / 0 - otwarta (1732, 0.35)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza, geologiczna
Wystawa obejmuje zakres czasowy od początków ogrodnictwa w Polsce do połowy XX wieku. Pokazuje różne typy ogrodów, począwszy od prostego użytkowego ogrodu włościańskiego poprzez wirydarzowy zielnik, aż do ozdobnego pańskiego dziardynu. Prezentowany jest także postęp techniczny w zakresie używanych narzędzi ogrodniczych. Na uwagę zasługuje makieta pierwszego ogrodu hodowlanego założonego przez Jana Ulricha w Warszawie w 1805 roku. Wystawa prezentuje także modele szklarni i inspektów.
 / 1 - otwarta (2289, 0.46)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - historyczna, technika
Wystawa prezentuje zagadnienia występujące w rolnictwie na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Był to okres określany mianem postępu. Wystawę otwiera prezentacja postępu technicznego w gospodarstwie folwarcznym. Ilustruje ją makieta przykładowego folwarku z typową zabudową i wyposażeniem technicznym w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz energii elektrycznej. Rozwój ewolucyjny pługów oraz postęp techniczny w zakresie siewu, sadzenia, pielęgnacji i popłużnej uprawy.
 / 1 - otwarta (1345, 0.27)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza
Wystawa ukazuje w ujęciu historycznym szereg metod stosowanych w dziedzinie ochrony roślin. Przedstawiona została metoda chemiczna i biologiczna walki z chorobami i szkodnikami roślin uprawnych. Zagadnienia ilustruje między innymi sprzęt stosowany do zabiegów chemicznych przy roślinach i zaprawiania nasion oraz preparaty ptaków drapieżnych i owadożernych zwalczających gryzonie i insekty.
 / 1 - otwarta (2656, 0.54)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - rzemiosło, skansen
Wystawa obejmuje zakres czasowy od średniowiecza do drugiej połowy XX wieku z podziałem na trzy następujące po sobie okresy : bartnictwo, pasiecznictwo i pszczelarstwo. Każdy z okresów prezentuje najbardziej charakterystyczne dla niego elementy. Szczególnie interesująca jest prezentacja pracy bartnika posługującego się narzędziami do obróbki barci, podbierania, wytapiania i przetwarzania miodu oraz wosku pszczelego.

««  start   « poprzednia    1   2   3   4   5   następna  »   koniec »»

 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż