Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... sobota, 01.04.2023. (0,)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...

Pozycje: 1 - 4 z 4
    np. archeologiczna
Rodzaj


Wystawy, imprezy, wydarzenia muzealne
 / 1 - otwarta (2598, 0.57)
Gniezno / Wielkopolski Park Etnograficzny
wystawa stała - skansen, etnograficzna, wnętrza, sprzęty
Stałą wystawę muzeum stanowią obecnie 53 (docelowo 70) obiek­ty architek­tury wiejskiej: głównie chałupy, budynki inwen­tar­skie i stodoły zestawione wokół owalnego placu w różnej wiel­ko­ści zagrody, które wraz z ze­społem dwor­sko-folwarcznym tworzą układ przestrzenny zbli­żo­ny do naturalnej wsi wielkopolskiej z połowy XIX wieku. Na dzień dzi­siej­szy jest to jeden z najbar­dziej czytelnych układów tra­dy­cyjnej wsi nie tylko wśród skansenów polskich, ale i eu­ropejskich.
 / 1 - otwarta (2263, 0.5)
Gniezno / Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu
wystawa stała - archeologiczna
Na terenie rezerwatu archeologicznego do zwiedzania in situ fundamenty niedokończonego palatium (zespołu sakralno-pałacowego) z 2. połowy X w. oraz relikty kamiennego kościoła grodowego z początku XI w. Centralnym punktem nowej wystawy jest malowi­dło przedstawiające umoc­nie­nia grodu (wraz z prze­krojem przez wał) oraz rekonstrukcję najważ­niej­szych za­byt­ków Giecza: palatium, obu koś­ciołów i drew­nia­nego mostu. Nową ekspozycję w Muzeum przygotowano z okazji mile­nijnych obchodów 2000r.
 / 1 - zamknięta (2273, 0.5)
Gniezno / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
wystawa stała - archeologiczna
W XVIII-wiecznym spichlerzu z Majkowa, na terenie Małego Skansenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, udostępniana jest wystawa będąca przykładem współpracy archeologa i antropologa. W oparciu o ludzki materiał szkieletowy pozyskany z grobów na dwóch różnych cmentarzyskach, przybliżono metodykę prac terenowych i przedstawiono możliwości analiz specjalistycznych, które poszerzają naszą wiedzę o zmarłych, ich wyglądzie, budowie ciała, diecie, przebytych lub trapiących ich chorobach.
 / 0 - zamknięta (2463, 0.54)
Gniezno / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
wystawa stała - archeologiczna
Wystawa umiejscowiona jest we wnętrzu dawnego spichlerza w Dziekanowicach, jest stałą ekspozycją, na której prezentowane są zabytki związane z lednicką wyspą i jej wodnym otoczeniem. Całość oglądać można w dwóch salach o powierzchni około 500 m2. Dwie najważniejsze grupy zabytków, to zespół kilkuset przedmiotów kultu chrześcijańskiego oraz uzbrojenia z czasów wczesnopiastowskich. Wzbogacają je przedmioty luksusowe oraz codziennego użytku. Eksponaty te prezentowane są w pierwszej z sal.

««  start « poprzednia 1   następna  » koniec »»

 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2023  Testa Software - witryna na sprzedaż