Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... środa, 12.06.2024. (0,)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...
Koszalin od średniowiecza do współczesności
Wystawa stałaotwarta (3024, 0.6)
historyczna, średniowiecze, Koszalin
Oceny:  / 0
KiepskiBardzo dobry 
Celem tej ekspozycji jest prezentacja głównych filarów rozwoju Koszalina i zmian jego wyglądu, a także działalności samorządu i osiągnięć kultury, świadczących o roli i znaczeniu miasta w regionie. Wystawa obejmuje okres od X/XII w. do lat 90. XX w. Przestrzeń wystawową tworzy układ ulicy miejskiej, wzdłuż której mieści się sześć sal, po trzy z każdej strony, ukazujących miasto w kolejnych okresach dziejów, przez średniowiecze po czasy nowożytne.
Sala 1. i 2. - średniowiecze i czasy nowożytne - miasto nadbałtyckie (hanzeatyckie) i rezydencja książęco-biskupia w XVI i XVII w.; 3. - XVIII w.- miasto garnizonowe w Prusach; 4. XIX w. - 1.poł. XX w. - ośrodek administracyjny, gospodarczy i węzeł komunikacyjny w Niemczech; 5. - okres międzywojenny - wnętrze kawiarenki koszalińskiej; 6. - lata 1945-1989 - Koszalin w Polsce Ludowej. Ekspozycję uzupełniają zamieszczone na planszach krótkie opisy ww. okresów dziejów miasta.

Intencją autorki wystawy jest aby, pokazane na wystawie dziedzictwo Koszalina, postrzegane przez nas w części jako "obce"- niemieckie, było zachętą do jego poznania, szczególnie przez młodzież, i dostrzeżenia w nim pewnego potencjału cywilizacyjnego i doświadczenia historycznego, ponieważ są one wartością samą w sobie, o kulturowym i praktycznym znaczeniu, zdolną nas inspirować także dzisiaj.

Informator wystawy (101 stron), napisany z myślą o młodzieży i każdym interesującym się historią Koszalina, zawiera: katalog eksponatów według sal, zwięzły zarys dziejów miasta z mało znanymi faktami, historię czterech godeł Koszalina, artykuł z hipotezą o powstaniu miasta od osady na Chełmskiej Górze pt."Początki Koszalina: gród czy osada?" oraz wykaz literatury.
Sala1. Koszalin średniowieczny.Sala2. Koszalin nowożytny.Sala3. Miasto pruskie XVIII w.
Organizator: Muzeum w Koszalinie
Źródło, więcej informacji: Strona wystawy
 
 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż