Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... sobota, 15.06.2024. (1,0)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...
Mecenat artystyczny Książąt Pomorza Zachodniego
Wystawa stała ... - 31.01.2012 - zamknięta (3607, 0.72)
sztuka, rzeźba, biżuteria XVI i 1. poł. XVII w.
Oceny:  / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wystawa "Mecenat artystyczny Książąt Pomorza Zachodniego" prezentuje sztukę tworzoną na dworze Gryfitów w XVI i 1. poł. XVII wieku, okresie dobrobytu i świetności księstwa, rozpoczętego panowaniem Bogusława X, a zakończonego śmiercią Bogusława XIV. Bogusław X, związany politycznie z Polską poprzez małżeństwo z córką króla Kazimierza Jagiellończyka - Anną, zapewnił swemu państwu - stanowiącemu część Rzeszy Niemieckiej - wysoki status, zdobywając w 1521 godność lennika cesarskiego.
Wprowadzenie reformacji w 1534 sprawiło, że książęta pomorscy z dynastii Gryfitów zajęli ważne miejsce wśród protestanckich władców Europy. Swój autorytet Gryfici opierali nie na sile militarnej, lecz na demonstrowaniu bogactwa - m.in. poprzez wspaniałe fundacje artystyczne. Wprawdzie po wygaśnięciu dynastii w 1637 spuścizna po książętach została podzielona między ich spadkobierców i w dużej mierze rozproszona - jednak dzieła sztuki, które zachowały się do dzisiaj i są prezentowane na wystawie, nadal tworzą obraz wspaniałości dworu Gryfitów. Należą do nich przede wszystkim obrazy i rzeźby z rezydencji książąt, a także ich wspaniała biżuteria oraz stroje.

Najcenniejszym obrazem prezentowanym na wystawie jest "Portret Filipa I", namalowany w 1541 przez jednego z najznamienitszych malarzy niemieckiego renesansu Lucasa Cranacha Młodszego. Bardzo interesującym portretem jest także "Apoteoza Filipa II" Pancratius Reinickego z 1608, należąca do popularnego w tamtym okresie typu dzieł gloryfikujących władcę. Ważnym rodzajem przedstawień dynastycznych były również rozbudowane drzewa genealogiczne z portretami członków rodu.

Jednym z najwspanialszych dzieł rzeźbiarskich na wystawie jest wczesnomanierystyczna płyta fundacyjna Filipa I z 1546, wykonana przez Hansa Schencka. Tablica z portretem księcia ozdabiała pierwotnie wybudowany przez niego zamek we Wkryujściu (Ückermünde).
Źródło, więcej informacji: Strona wystawy
 
 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż