Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Przewodnicy środa, 30.11.2022. (1,0)  
 

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

Regulamin zamieszczania ogłoszeń zawiera wyłącznie zasady dotyczące publikowania ogłoszeń.
Zasady korzystania z serwisu zawarte są w Regulaminie serwisu.
Definicje
Serwis – usługa polegającą na udostępnieniu danych dostępna pod adresem www.museo.pl
Operator – właściciel serwisu museo.pl
Użytkownik – osoba korzystającą z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał pełnej Rejestracji
Ogłoszenie - informacja reklamowa użytkownika zamieszczona w serwisie.
Publikacja głoszenia - wyświetlanie ogłoszenia na stronach serwisu.
Zasady zamieszczania ogłoszeń
 1. Ogłoszenia w serwisie mogą zamieszczać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Ogłoszenie musi dotyczyć świadczenia usługi przewodnickiej na terenie miejscowości, rejonu lub muzeum do którego jest przypisane.
 3. Ogłoszenie składa się z pól, które opisują usługę przewodnicką. Dane wprowadzane do pól muszą być zgodne z tytułem pola. Wprowadzanie danych kontaktowych, adresów e-mail oraz stron internetowych do pola Treść ogłoszenia jest niedozwolone.
 4. Treść strony internetowej wskazanej przez przewodnika musi dotyczyć świadczenia usługi przewodnickiej.
 5. Treść ogłoszenia winna być napisana w języku polskim. Inne wersje językowe ogłoszenia uzyskiwane są za pomocą usługi Google Translate.
 6. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 7. Za treść ogłoszenia zamieszczonego w serwisie odpowiada wyłącznie osoba, które to głoszenie zamieściła (Użytkownik). Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.
 8. Ogłoszenia wyświetlane są wg daty rozpoczęcia publikacji, najstarsze na początku. Ogłoszenia płatne wyświetlane są przed ogłoszeniami bezpłatnymi. Ten sposób prezentacji dotyczy ogłoszeń w kategoriach miasta, muzea, przy wyszukiwaniu oraz na karcie Przewodnicy. Na stronie Wszystkie ogłoszenia na początku wyświetlane sa ogłoszenia ostatnio dodane (najnowsze). Na stronie prezentacji muzeum na karcie Przewodnicy wyświetlanych jest tylko 5 pierwszych ogłoszeń.
 9. Zabrania się wielokrotnego umieszczania ogłoszeń dotyczących tych samych przewodników przypisanych do jednego muzeum.
 10. Zabrania się stosowania w treści ogłoszenia znaków formatujących tekst (tagów html) oraz nadmiernego używania dużej czcionki.
Zasady zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych
 1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo zamieścić jedno ogłoszenie bezpłatne. Możliwe jest czasowe zwiększenie liczby bezpłatnych ogłoszeń.
 2. Ogłoszenie bezpłatne wyświetlane jest na stronach serwisu w okresach 90 dniowych. Po upłynięciu tego okresu wymagane jest przedłużenie publikacji ogłoszenia o kolejny okres. Operacja przedłużenia jest bezpłatna, ma na celu eliminację ogłoszeń nieaktualnych.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie włączyć ogłoszenie do publikacji lub przerwać jego publikację.
 4. Rozpoczęcie publikacji ogłoszenia następuje po zatwierdzeniu jego treści przez Operatora serwisu. Maksymalny czas od włączenia ogłoszenia do publikacji przez użytkownika do jego zatwierdzenia wynosi 24 godz.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować treść ogłoszenia. Zapisanie zmian powoduje jednak czasowe (do 24 godzin) wyłączenie z publikacji.
 6. Data rozpoczęcia publikacji zmieniana jest na aktualną w chwili zatwierdzania ogłoszenia do publikacji.
 7. Zabrania się wielokrotnego umieszczania ogłoszeń bezpłatnych dotyczących tych samych przewodników.
Zasady zamieszczania ogłoszeń płatnych
 1. Zarejestrowany użytkownik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń płatnych.
 2. Płatne ogłoszenie publikowane jest w serwisie przez opłacony okres.
 3. Rozpoczęcie publikacji ogłoszenia następuje do 24 godzin od uznania rachunku Operatora kwotą należną za okres publikacji.
 4. Przedłużenie publikacji (opłacenie ogłoszenia na następny okres) przed zakończeniem okresu publikacji zachowuje datę rozpoczęcia publikacji z wcześniejszego okresu publikacji (data rozpoczęcia publikacji ma wpływ na kolejność wyświetlania ogłoszeń w serwisie).
 5. Czasowe wyłączenie ogłoszenia z publikacji spowodowane modyfikacją treści przez użytkownika nie zmienia okresu jego publikacji.
Zasady wystawiania faktur VAT
 1. Każda przedpłata za ogłoszenie skutkuje wystawieniem faktury VAT - w terminie do 7 dni.
 2. Dane nabywcy faktury VAT pobierane są z karty Mój profil.
 3. Jeżeli do 7 dni od wpłaty należności nie zostaną uzupełnione niezbędne dane do wystawienia faktury VAT wpłacona należność zostanie zwrócona, a ogłoszenie wycofane.
Zastrzeżenia
 1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszenia przed publikacją, dostosowując jego formę do zgodnej z regulaminem serwisu.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia niezgodnego z zasadami regulaminu oraz polityką serwisu.
 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu operator zastrzega sobie prawo zablokowania użytkownikowi dostępu do konta.
 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany formy prezentacji ogłoszeń.
 5. Operator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2022  Testa Software - witryna na sprzedaż