Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Chełm czwartek, 18.04.2024. (4,0)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...
Muzea - Chełm i okolice

Na mapie • Wystawy, imprezy, wydarzenia


Chełmskie Podziemia Kredowe Drukuj Email
Oceny:  / 21 
» Kopalnie, sztolnie, Chełm (18761, 3.45)   
Czytaj więcej...
Fot. Alina Zienowicz
22-100 Chełm, ul. Lubelska 55a, tel. 82 565 25 30, godziny otwarcia i ceny biletów, e-mail, www

Chełmskie podziemia kredowe zostały odkryte dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Podziemia kredowe w Chełmie to pozostałość kilku wieków eksploatacji pod miastem kredy piszącej. Służyły one również mieszkańcom jako miejsce schronienia podczas napadów, wojen i grabieży. Pod staromiejską zabudową, na stokach kredowego pagóra, w ciągu setek lat powstawały wyrobiska, które swój początek brały w piwnicach mieszczańskich domów. Labirynt korytarzy i komór, zwanych też salami, na kilku poziomach wydobywczych, położonych na głębokości nawet poniżej 20 metrów od powierzchni, powstał w wyniku przypadkowego łączenia się pojedynczych wyrobisk. Trasa turystyczna ma ok. 2 km długości i położona jest pod centralną częścią starego miasta. Na jej szlaku można zobaczyć ekspozycję dotyczącą archeologii, górnictwa kredy i historii miasta, natknąć się na nietoperze. W podziemiach panuje stała temperatura, niezależna od pogody na zewnątrz i wynosi ona +9°C. Natomiast wilgotność waha się pomiędzy 70-85%.

Czytaj więcej...
 
Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze Drukuj Email
Oceny:  / 38 
» Martyrologiii, Chełm (40596, 6.91)   
Czytaj więcej...22-200 Sobibor, tel. 82 57 19 867, godziny otwarcia i ceny biletów, e-mail, www

Obóz w Sobiborze usytuowany był na mało zaludnionych terenach wschodniej części okupowanej Polski, trzy i pół kilometra od rzeki Bug. Zbuowany był w bagnistym lesie, w pobliżu wsi Sobibór, pomiędzy Włodawą i Chełmem. Z małej stacji kolejowej w Sobiborze odchodził boczny tor prowadzący prosto do obozu. Początkowo obóz zajmował powierzchnię 30 akrów, z czasem rozrósł się do 145 akrów. Teren obozu miał kształt nieregularny (600 na 400 metrów) i był otoczony potrójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Wnętrze obozu było podzielone na Vorlager (część garnizonową) i cztery główne działy wewnętrzne zwane przez administrację i więźniów Lagrami: I, II, III, IV. Były one oddzielone od siebie ogrodzeniem z drutu kolczastego, w istocie były klatkami wewnątrz klatki. Wobec polskich Żydów stosowano bezwzględny terror, krzyki i bicie. Zagranicznych Żydów nieznających swego losu przyjmowano z zakłamaną opieką, a nawet grzecznością aż do wrót komór gazowych.

Czytaj więcej...
 
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Drukuj Email
Oceny:  / 6 
» Etnograficzne, Chełm (13377, 2.28)   
Czytaj więcej...
Fot. Krzysiek - Oława
22-200 Włodawa, ul. Czerwonego Krzyża 7, tel. 82 57 22 178, godziny otwarcia i ceny biletów, Ten adres email do muzeum jest ukrywany , www

Muzeum gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską. Siedzibą placówki jest zabytkowy zespół zabudowań synagogalnych. Zespół ów tworzą: Wielka Synagoga, Mała Synagoga i Dom Pokahalny. Zbiory to zabytki pochodzące z zakupów bądź wypożyczeń - związane są z różnymi dziedzinami życia Żydów. Składają się na nie m. in. obrazy o tematyce żydowskiej albo autorstwa artystów wywodzących się z kręgu judaizmu lub są to w większości obiekty związane z kultem religijnym sprawowanym zarówno w świątyni jak i w ognisku domowym. Wiele z nich prezentowanych jest na stałej wystawie judaików eksponowanej w sali męskiej wielkiej synagogi. Dział historyczny zajmuje się gromadzeniem eksponatów i materiałów archiwalnych dotyczących Włodawy i regionu. Ukazują one złożoną historię tych terenów, którą współtworzyli Polacy, Żydzi i ludność ruska. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują judaica, które prezentowane są na stałej ekspozycji w sali męskiej Wielkiej Synagogi.

Czytaj więcej...
 
Muzeum Ziemi Chełmskiej Drukuj Email
Oceny:  / 21 
» Regionalne, Chełm (14992, 2.59)   
Czytaj więcej...22 - 100 Chełm, ul. Lubelska 55, tel. 82 565 26 93, godziny otwarcia i ceny biletów, Ten adres email do muzeum jest ukrywany , www

Muzeum gromadzi zabytki dotyczące przeszłości Chełma i ziemi chełmskiej od średniowiecza do czasów współczesnych. Muzeum posiada zbiory historyczne, przyrodnicze, archeologiczne, etnograficzne oraz sztuki. Są to dokumenty, ogłoszenia, fotografie, dawne pocztówki, prasa, pamiątki osobiste znanych w regionie chełmskim osób, zabytki związane z geologią, zoologią i botaniką regionu lubelskiego, materiały dokumentujące pradzieje, wczesne i późne średniowiecze Chełma i okolic, zabytki związane z kulturą materialną, duchową i społeczną Chełma i okolic, malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne o różnorodnej tematyce. Do najcenniejszych zabytków należy bogaty zbiór chełmskich ogłoszeń okupacyjnych, a także dokumenty z podpisami królów polskich, zbiory motyli dziennych i nocnych oraz okazy botaniczne, w tej liczbie również rzadki okaz dziewięćsiłu popłocholistnego, którego rezerwat znajduje się na Stawskiej Górze, położonej 10 km od Chełma.

Czytaj więcej...
 
 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż