Grodzisko Żmijowiska
» Archeologiczne, Kazimierz Dolny (17013, 3.38)   
Grodzisko Żmijowiska24-313 Wilków, Żmijowiska, tel. 81 881 01 04, godziny otwarcia i ceny biletów, Ten adres email do muzeum jest ukrywany , www

Częściowo zrekonstruowane wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach zostało otwarte w 2009 roku. Zbiory archeololgiczne liczą obecnie ponad 300 muzealiów. Do najciekawszych należą zabytki związane z okresem wczesnego średniowiecza: zespół czterech naczyń ceramicznych z VIII w. z grodziska w Chodliku (badania 2000 r.) oraz wyposażenie grobowe dwóch pochówków z XI w.: rycerza i kobiety z Bochotnicy (badania 1993 r.). Na uwagę zasługują również zespoły: ceramiki naczyniowej z XIV-XV w. z kazimierskiego Rynku oraz ceramiki tzw. półmajolikowej i renesanowych kafli piecowych z XVII z terenu miasta i zamku. Kolekcję uzupełniają zabytki pradziejowe - głównie neolityczne - z okolic Kazimierza. Oprócz zbiorów własnych Muzeum przechowuje materiał zabytkowy z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kazimierza Dolnego (od 1971 r. - ok. 40.000 zabytków) i Janowca (od 1976 r. - ok. 35.000 zabytków).

Co roku, w końcu maja, w Chodliku jest organizowany festyn, znany jako Majówka Archeologiczna. W czasie jego trwania odtwarza się życie mieszkańców wczesnosłowiańskiej osady - rzemieślników i wojów. W zrekonstruowanych namiotach trwają pokazy obróbki bursztynu, ręcznego filcowania wełny oraz wyrobu ceramiki. Prezentacja dawnych tańców odbywa się przy dźwiękach dawnej muzyki wygrywanej na replikach wczesnośredniowiecznych instrumentów.

Wystawy stałe

Grodziska nad ChodelkąGrodziska nad Chodelką
 / 13 - otwarta (2466, 0.5)
Szlak to część otwartego muzeum tematycznego. Zakłada on prezentację zachowanych elementów dziedzictwa archeologicznego w miejscu ich występowania, w otoczeniu naturalnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Szlak połozony jest w zachodniej części Kotliny Chodelskiej, ok. 10-20 km na południe od Kazimierza Dolnego. Tereny te wchodzą w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ich największym walorem są krajobrazy kulturowe zachowane w swej bardzo tradycyjnej formie.

Walory kulturowe krajobrazu wzbogacają obiekty zabytkowe. Wśród nich naczelne miejsce zajmują zachowane w postaci ziemnych wałów, nasypów lub cypli relikty wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich z VIII - X wieku.

Wzdłuż dolnego, 10-kilometrowego odcinka biegu Chodelki zachowało się ich aż cztery: w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu. Odkryte na początku XX wieku, badane przez archeologów od roku 1959 aż po dzień dzisiejszy, obiekty te weszły do literatury przedmiotu ja...
Rekonstrukcje obiektów archeologicznychRekonstrukcje obiektów archeologicznych
 / 13 - otwarta (2871, 0.59)
Na Grodzisku Żmijowiska zrekonstruowano: most, umocnienia grodu, domostwo półziemiankowe, oraz studnię. Dochodząc do Grodziska Żmijowiska przekraczamy rzeczką Janówkę po drewnianym moście. Tego typu obiektów archeologicznych na terenie Kotliny Chodelskiej nie odkryto, nie jest on więc rekonstrukcją konkretnego znaleziska, ale wybudowany został jako urządzenie techniczne, niezbędne do ułatwienia dostępu na teren grodziska. Jego konstrukcja wzorowana jest na typowych mostach słowiańskich.

Ze względów konserwatorskich zdecydowano się na rekonstrukcję jedynie fragmentu umocnienień dawnego grodu o długości 10 m, we wschodniej, przebadanej wykopaliskowo części założenia obronnego. Znajdowały się tam wszystkie charakterystyczne elementy założenia obronnego: m.in Brama wejściowa o szerokości 2 metrów, której ściany boczne stanowił nasyp wału oszalowany drewnem, wał ziemno-drewniany o wysokości ok. 2 m. Jego dolna część to nasyp oszalowany od zewnątrz drewnianą ścianą, wspartą na pionow...

Komentarze

1. Dodane przez Joanna, w dniu - 12-05-2011 18:50
Byłam na tym grodzisku w czasie trwania tam warsztatów, 
Archeologowie prowadzący tą placówkę opowiedzieli nam ciekawe rzeczy o tym miejscu,polecam każdemu kogo interesuje wczesne średniowiecze,na miejscu można obejrzeć dom częściowo zagłębiony w ziemię,studnie( i kibelek ) :grin

Napisz komentarz
  • Treść komentarza, powinna dotyczyć atualnie wyświetlonej strony.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • Komentarze naruszające netykietę nie będą publikowane.
  • Odśwież swoją przeglądarkę (F5), by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku Wyślij.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Komentarz:Ochrona:* Code

Relacje ze zwiedzania

Strony użytkowników
(brak)
Dodaj stronę - zaproponuj stronę zawierającą realację ze zwiedzania, galerię lub bloga.

 

Przewodnicy

  (brak)
  Jesteś przewodnikiem? - dodaj swoje bezpłatne ogłoszenie

Źródła, więcej informacji

Tekst: Strona internetowa muzeum


Zobacz także

Muzeum Horroru
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Nauki EXPERYMENT
Piwnica pod Fortuną
Muzeum Oręża Polskiego w Jantarowym Kasztelu w Kiermusach
Parowozownia Skierniewice
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum im ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu
Ekspozycja historyczno - dydaktyczna przy Górze Śmierci
Ogrody doświadczeń - Humanitarium