Wrocław - Via Regia
» Wrocław - trasy zwiedzania (24140, 5.11)   
Wrocław - Via RegiaTrasa historyczna
Czas zwiedzania: ok. 4 godz., Koszt biletów: 9 zł

Via Regia inaczej nazywana „Drogą Wysoką” lub „Królewską” to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych średniowiecznej Europy, prowadzący z Europy Wschodniej do Zachodniej. Przy niej rozwijały się ważne ośrodki tj. Kijów, Lwów, Kraków, także Wrocław, a dalej Zgorzelec, Lipsk, Kolonia. Obecnie szlak św. Jakuba jest drogą dla pielgrzymów udających się do Santiago de Compostela( Hiszpania). Jedna z głównych odnóg tego traktu w Polsce prowadzi od Góry św. Anny na Śląsku do Zgorzelca. Oczywiście nie wolno ominąć na tej trasie Wrocławia, jednego z najciekawszych, prężnie rozwijających się miast polskich, które Jan Paweł II nazwał „miastem spotkań”. Naszą wędrówkę po wrocławskiej Via Regia rozpoczniemy od Bramy Oławskiej – jednej z najstarszych bram miasta, a zakończymy na Ostrowie Tumskim – historycznej kolebce Wrocławia.

Plan trasy

Autor opracowania: Renata Kołodziejczyk - przewodnik, autor trasy

1. Brama Oławska i mury obronne
Do czasu pierwszej lokacji w 1242 roku Wrocław prawdopodobnie nie był ufortyfikowany. Pierwsza wzmianka o istnieniu murów obronnych pochodzi z 1261 roku, a zatem mury i fosa musiały powstać wcześniej, w latach 40- tych do 60- tych XIII w. W ten sposób obok Torunia, Wrocław stał się pierwszym miastem w Polsce otoczonym murami. W wewnętrznym pierścieniu murów znajdowało się 6 bram, w tym jedna z dwóch najstarszych – Brama Oławska. Zburzona w 1813 roku. Relikty przetrwały i zostały zaadaptowane jako element przejścia podziemnego.
   
2. Katedra św. Marii Magdaleny
Kościół powstał jako druga fara cechów miejskich. Fundatorem było mieszczaństwo. Obecny kształt otrzymał w XIV wieku. Wieże i znajdujący się na wysokości 45 metrów Mostek Pokutnic pochodzą z XV wieku( nazwa mostku pochodzi od jednej z legend…).W 1386 roku zawisł na południowej wieży Dzwon Skazańców ( skąd taka nazwa można dowiedzieć się z kolejnego podania)- największy ówczesny dzwon na Śląsku. W kościele tym w 1523 roku odbyło się pierwsze protestanckie kazanie we Wrocławiu. W 1972 roku świątynia przekazana kościołowi polsko- katolickiemu. Obecnie katedra tego wyznania.
   
3. Portal ołbiński, kościół Marii Magdaleny.
W południową ścianę katedry pod wezwaniem Marii Magdaleny (patrz wyżej) wbudowano w 1546 roku romański portal z rozebranego opactwa na Ołbinie. Pretekstem dla rajców ( rada miasta była już wtedy protestancka, a opactwo ostoją katolicyzmu)do rozebrania tego wspaniałego opactwa, było zagrożenie ze strony Turków. Portal jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych tego typu zabytków w Europie. Sceny wyrzeźbione na archiwoltach (łuki wieńczące portal) przedstawiają obrazy z życia Chrystusa i Marii.
   
4. Skamieniałe tancerki
Na dziedzińcu siedziby etnologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zobaczymy piękną płaskorzeźbę przedstawiającą tańczące panny. Legenda mówi, że to kara za grzech pustoty. Dziewięć córek ubogiej wdowy dużo czasu spędzało na tańcach i zabawach. Wybierały się tam nawet w Wieki Piątek . Ale matka zamknęła córki na klucz. Lekkomyślne dziewczyny postanowiły jednak wyjść oknem. Stanęły na gzymsie i…skamieniały.
   
5. Kościół św. Macieja i pomnik św. Nepomucena
Jeden z najstarszych i najmniejszych kościołów Wrocławia. Początkowo kaplica zamku książęcego, później (XIII wiek) oddany zakonowi Krzyżowców, zwanych też szpitalnikami, których do Wrocławia sprowadziła księżna Anna, żona Henryka Pobożnego, aby zajmowali się chorymi i ubogimi. W podziemiach kościoła pochowano Angelusa Silesiusa, zwanego Aniołem Ślązakiem, wybitnego barokowego poetę i mistyka (jego utwór- „Pątnika anielskiego” tłumaczył sam Adam Mickiewicz). Przed świątynią stoi pomnik św. Jana Nepomucena dłuta słynnego śląskiego rzeźbiarza – Jana Jerzego Urbańskiego.
   
6. Kościół św. Klary i klasztor Urszulanek-Mauzoleum Piastów Wrocławskich
Kościół i klasztor ufundowany przez księżnę Annę, dla sprowadzonych do Wrocławia w 1257 roku klarysek. Gruntownie przebudowany w czasach baroku przez J.G. Knolla. W 1810 roku klasztor i kościół przekazany urszulankom, które do dzisiaj zawiadują tym miejscem. W południowej kaplicy znajduje się mauzoleum Piastów wrocławskich, w którym wyeksponowano szereg odnalezionych nagrobków w tym: księżnej Anny (fundatorki), księcia Henryka III Białego, Henryka V Grubego i ostatniego Piasta we Wrocławiu – Henryka VI.
   
7. Kościół św. Wincentego, pl. Nankiera
Gotycki kościół z pięknie ostatnio odnowioną barokową kaplicą opata Hochberga. Obecnie katedra grecko – katolicka, ale do 1530 roku świątynia należała do klasztoru franciszkanów (wtedy po wezwaniem św. Jakuba).Kościół powstał z fundacji Henryka Pobożnego (książę zginął walcząc z Tatarami pod Legnicą w 1241 roku). Do 1945 roku w podziemiach znajdował się grobowiec fundatora, obecnie sarkofag znajduje się we wrocławskim Muzeum Narodowym. Z kościołem tym związany był Benedykt Polak – franciszkanin, pierwszy polski podróżnik(dotarł aż do dzisiejszej Mongolii).
   
8. Hala Targowa, ul. Piaskowa
Zbudowana wg projektu Richarda Plüdemanna w 1908 roku. Planowano pierwotnie postawienie czterech bliźniaczych hal, ale ostatecznie powstały dwie. Prawie identyczna hala, która stała przy ul. Kolejowej została wyburzona w 1973 roku (niestety). Po otwarciu Hali Targowej zlikwidowano wszystkie otwarte targowiska w mieście. Budynek neogotycki z elementami secesji (fasada), z pionierską jak na tamte czasy żelbetonową konstrukcją stanął w miejscu wyburzonego Arsenału ( dlatego na pamiątkę wcześniejszej budowli w boczną ścianę wmurowano trzy kule).
   
9. Most Piaskowy
Najstarsza wrocławska przeprawa przez Odrę. Łączy wyspę Piasek z lewobrzeżnym miastem, był poświadczony w dokumentach już w I poł. XII wieku. Gospodarzem wyspy i mostu byli kanonicy regularni, których do Wrocławia sprowadził możnowładca – Piotr Włost (podobno on i jego rodzina ufundowali 77 kościołów na Śląsku, ale źródła potwierdzają tylko 7).Most pierwotnie drewniany, wieloprzęsłowy. Obecny żelazny, składający się z nitowanych kratownic pochodzi z 1861 roku i jest najstarszym z istniejących dziś mostów we Wrocławiu.
   
A. Cerkiew św. Cyryla, Metodego i św.Anny, ul. św. Jadwigi
Pierwsza barokowa świątynia we Wrocławiu, zbudowana wg projektu Zygmunta Lindera. Bogato zdobiona fasada nawiązywała do słynnego kościoła Il Gesu w Rzymie. Do 1810 roku należał do klasztoru augustianek. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem św. Jakuba i stąd piękna rzeźba zdobiąca do dzisiaj świątynię, przedstawiająca świętego na tle muszli ( atrybut św. Jakuba, motyw często spotykany na szlaku Via Regia).Po renowacji kościoła w II poł. XIX wieku otrzymał nowe wezwanie św. Anny. W 1970 roku przekazany Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu.
   
B. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku, ul. św. Jadwigi
Jeden z największych kościołów we Wrocławiu. Pierwotny romański powstał z fundacji Piotra i Marii Włostowiców (do nich należała wyspa Piasek). Obecna gotycka świątynia jest trzecią w tym miejscu. Na wewnętrznej ścianie kościoła znajduje się słynny romański tympanon fundacyjny. W apsydzie nawy północnej kościoła umieszczony obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Mariampola ( bardzo ciekawe są losy tego obrazu). Świątynia znana jest również z ruchomej szopki.
   
C. Most Tumski
Most Tumski łączy wyspę Piasek z Ostrowem Tumskim. Źródła wymieniają w tym miejscu przeprawę istniejącą już w XII wieku. Most wcześniej drewniany, kilkakrotnie przebudowywany. Obecny stalowy pochodzi z lat 1888-1892 został wzbogacony dwoma rzeźbami: św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi (patrona Wrocławia i katedry oraz patronki Śląska). Most nazywany jest też mostem Zielonym bądź Miłości (stąd liczne kłódki na moście). Na pewno jest znany sympatykom serialu „Pierwsza miłość.
   
D. Ostrów Tumski
Historycznie najstarsza część miasta, największa i najlepiej sytuowana wyspa na Odrze. W IX-X wieku istniał tu ufortyfikowany gród książęcy z rozległym podgrodziem. Znaczenie Ostrowa Tumskiego wzrosło po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa, z czym wiązała się budowa katedry i dworu biskupiego. Po przeniesieniu dworu książęcego w XIV wieku na lewy brzeg Odry, Ostrów Tumski stał się ośrodkiem władzy kościelnej. Aż do 1810 roku nie sięgały tu prawa miejskie. W XIX wieku stare koryto Odry zostało zasypane i Ostrów Tumski przestał być wyspą. Dziś jest jedną z największych atrakcji turystycznych Wrocławia.
   
E. Katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim
Zwiedzając Ostrów Tumski trzeba koniecznie na dłużej zatrzymać się przy katedrze. Warto wejść do jej wnętrza, wjechać na wieżę, skąd można podziwiać panoramę miasta. Katedra wrocławska nazywana jest „matką kościołów śląskich”. Pierwszą w 1000 roku ufundował Bolesław Chrobry. Obecna czwarta pochodzi z XIV wieku. Podczas oblężenia w 1945 roku została w 70% zniszczona. Po odbudowie konsekrowana przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W katedrze znajduje się aż 21 kaplic. Do najciekawszych należą: Elektorska, św. Elżbiety i Przecława z Pogorzeli zwana też Mariacką.
   

Na mapie

{googleMaps kml=http://www.museo.pl/images/stories/trasy/trasa_wroclaw_via_reggia1.kml}

Przydatne informacje

Rodzaj trasy: historyczna

Czas zwiedzania: 4 godziny

Liczba obiektów na trasie: 14

Koszt biletów:
- Katedra św. Marii Magdaleny: 4zł normalny
- Katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim: 5zł normalny
- Wejście na Mostek Pokutnic - 4 zł.
 
We Wrocławiu, jak w słowach piosenki można się udać "parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parze w piękny rejs". Statki pasażerskie odchodzą z czterech przystani: Kardynalskiej, przy Bulwarze Włostowica na wyspie Piasek, Hali Targowej przy Bulwarze X. Dunikowskiego, Zwierzynieckiej, ul.Wróblewskiego i ZOO- Brama Japońska. W zależności od statku rejsy trwają: 60 min., 75min., 90min. Najpopularniejsza trasa wiedzie: od wyspy Piasek poprzez Most Pokoju, Most Grunwaldzki, ZOO, Śluzę Szczytniki do Wyspy Opatowickiej. Podczas rejsu można podziwiać panoramę Ostrowa Tumskiego i inne piękne zakątki Wrocławia. Tras, którymi płyną statki jest wiele, są także organizowane rejsy poza Wrocław (możliwość uzgodnienia trasy). Oprócz statków po Odrze pływają:gondole, motorówki, katamarany. Sezon trwa od kwietnia do 15 listopada. Cena biletów: ulgowe -13 zł; normalne - 18zł.

 

Więcej informacji: Renata Kołodziejczyk - przewodnik

Relacje ze zwiedzania

Strony użytkowników
(brak)
Dodaj stronę - zaproponuj stronę zawierającą realację ze zwiedzania, galerię lub bloga.

Komentarze

Napisz komentarz
  • Treść komentarza, powinna dotyczyć atualnie wyświetlonej strony.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • Komentarze naruszające netykietę nie będą publikowane.
  • Odśwież swoją przeglądarkę (F5), by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku Wyślij.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Komentarz:Ochrona:* Code

Do zwiedzania zaprasza przewodnik, autor trasy
Renata KołodziejczykRenata Kołodziejczyk - Przewodnik miejski i muzealny
Witam Państwa! Wrocław to jedno z najciekawszych miast środkowoeuropejskich. Miasto o ponad 1000 - letniej tradycji, mające skomplikowane dzieje, kryje w sobie interesujące tajemnice. Warto je zgłębić. Skąd się wzięły mumie we Wrocławiu? Dlaczego najsłynniejszym lwowiakiem we Wrocławiu jest Aleksander Fredro? Co kryją podziemia miasta? Na te i inne pytania, pomoże odpowiedzieć ...
języki: polski

 


Zobacz także

Muzeum Horroru
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Nauki EXPERYMENT
Piwnica pod Fortuną
Muzeum Oręża Polskiego w Jantarowym Kasztelu w Kiermusach
Parowozownia Skierniewice
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum im ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu
Ekspozycja historyczno - dydaktyczna przy Górze Śmierci
Ogrody doświadczeń - Humanitarium