Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu
» Archeologiczne, Gniezno (17944, 3.88)   
63–012 Dominowo, Grodziszczko 2, tel. 61 285 92 22, godziny otwarcia i ceny biletów, Ten adres email do muzeum jest ukrywany , www

W 1963 ro­ku, na miejscu byłego grodu dokonano uroczystego otwarcia rezerwatu archeologicznego. W obrębie rezerwatu zwie­dzić można znajdującą się w pawilonie wy­sta­wowym ekspozycję przedstawiającą dzieje grodu i kasztelanii gieckiej oraz najważniejsze zabytki archeologiczne wydobyte podczas badań archeo­logicznych na terenie grodu i sąsiednich stanowisk. Część materiałów pocho­dzących z Giecza znajduje się także w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Do najcenniejszych znalezisk należą: żelazny miecz, zdobiony złoceniami szyszak i grot włóczni, fagmenty kolczugi, żelazne groty bełtów, pozłacany szyszak, nożyce, klucz żelazny, osełki, monety (Szeląg, Gdański denar), ozdoby z brązu i srebra, grzebienie, wyroby z kości i poroża, ceramika.

Gród w Gieczu stanowił bardzo ważny element zakrojonej na szeroką skalę akcji organizacyjno-budo­wlanej pierwszych Piastów. Miał on niemałe znaczenie strategiczne. Dzięki swemu położeniu (ok. 25 km w linii prostej na południowy-zachód od Gniezna i Ostrowa Lednickiego oraz ok. 30 km na południowy-wschód od Poznania), miał on za zadanie bronić od połud­nia dostępu do stołecznych grodów wczesnopiastowskiego państwa polskiego, z którego wywiązywał się ze zmiennym szczęściem.

Wystawy stałe

Giecz w monarchii piastowskiejGiecz w monarchii piastowskiej
 / 1 - otwarta (1855, 0.48)
Na terenie rezerwatu archeologicznego do zwiedzania in situ fundamenty niedokończonego palatium (zespołu sakralno-pałacowego) z 2. połowy X w. oraz relikty kamiennego kościoła grodowego z początku XI w. Centralnym punktem nowej wystawy jest malowi­dło przedstawiające umoc­nie­nia grodu (wraz z prze­krojem przez wał) oraz rekonstrukcję najważ­niej­szych za­byt­ków Giecza: palatium, obu koś­ciołów i drew­nia­nego mostu. Nową ekspozycję w Muzeum przygotowano z okazji mile­nijnych obchodów 2000r.

Nowo otwarta ekspo­zycja zawiera wiele informacji na temat historii grodu i jego zaplecza. Oprócz przedstawienia większej ilości zabytków (tych znalezionych już wcześniej, lecz przechowywanych do tej pory w magazynach muzealnych, jak również i tych, odkrytych w ostatnich latach), posze­rzy­liśmy również znacznie dział dotyczący architektury kamiennej grodu.

W holu przedstawiono wycinek z pradziejów Ziemi Gieckiej, czyli z czasów znacznie wyprzedzających powstanie znanego w całej Polsce grodu. Zaprezentowane tu zabytki oraz rekonstrukcja grobu po­chodzą z cmentarzyska ciałopalnego ludności tzw. kultury pomor­skiej, która przybyła na te tereny około połowy I tysiąclecia p.n.e.

W zasadniczej części wystawowej przedstawiamy historię grodu od chwili jego wzniesienia, tj. od poł. X do XIV stulecia. Okres ten podzieliliśmy na dwa etapy: 1. gród książęcy (do roku 1038, czyli do najazdu Brzetysława), 2. gród kasztelański (od poł. XI do XIV wieku). Zamierzeniem naszym było takie zilustrowanie przeszłości grodu, by podkreślić jego wielkie znaczenie polityczne, potęgę mili­tar­ną i świetność rezydencji władców. W przeszłości rangę potężnego grodu w Gieczu podkreślały m. in. budowle kamienne, charak­te­ry­zujące się interesującymi rozwiązaniami architektonicznymi, zacz...

Mapa

Komentarze

Napisz komentarz
  • Treść komentarza, powinna dotyczyć atualnie wyświetlonej strony.
  • Komentarze promujące własne np. strony, produkty itp. będą usuwane.
  • Komentarze naruszające netykietę nie będą publikowane.
  • Odśwież swoją przeglądarkę (F5), by dokonać zmiany kodu przed użyciem przycisku Wyślij.
  • Zachowaj w pamięci treść, jeżeli pomyliłeś kod.
Imię:
Komentarz:Ochrona:* Code

Relacje ze zwiedzania

Strony użytkowników
Godzenie się z upływajacym czasem - Witaj maju!   (1507)

Dodaj stronę - zaproponuj stronę zawierającą realację ze zwiedzania, galerię lub bloga.

 

Przewodnicy

 Przewodnicy miejscy
Rafał JurkeRafał Jurke - Licencjonowany przewodnik oraz pilot wycieczek
Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą wędrówkę szlakiem początków naszej państwowości i nie tylko. W Wielkopolsce i na Kujawach zachowały się pomniki romańskiej architektury, natkniemy się tam wspólnie z Państwem na miejsca gdzie wzrastali i przebywali Mieszko I oraz Bolesław Chrobry. Zabiorę Państwa w przestrzeń największej chwały Polski wczesnopiastowskie...
języki:
Sławomir RatajczakSławomir Ratajczak - wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turys...
Serdecznie witam! Zapraszam i namawiam Państwa do wędrówki po terenach gdzie tworzyły się zręby państwowości polskiej i fundamenty chrześcijaństwa, tam gdzie Mieszko I wstępuję w krąg chrześcijańskich władców Europy, gdzie odbywa się koronacja pięciu władców Polski, do Biskupina, który nazywany jest polskimi Pompejami, czy w końcu tam gdzie myszy zjadły Popiela... Dla każdej g...
języki: polski
Włodzimierz KaraczunWłodzimierz Karaczun - licencjonowany przewodnik
Jestem długoletnim licencjonowanym przewodnikiem po Gnieźnie i Szlaku Piastowskim. Ponad dwadzieścia lat kierowałem odziałem PBP "ORBIS" S.A. w Gnieźnie. Mam uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Oferuję pomoc w rezerwacji noclegów, posiłków i biletów wstępu. Oprowadzam w języku polskim i języku rosyjskim. Szczególnie serdecznie zapraszam do zapoznania się z ...
języki: rosyjski, polski
Michał WoźniakMichał Woźniak - przewodnik, pilot wycieczek krajowych i zagraniczn...
Muzealnik, dziennikarz, autor przewodników i monografii, przewodnik miejski i regionalny - Żnin, Wenecja, Biskupin, Gąsawa, twórca szlaków tematycznych Spacer po średniowiecznym Żninie, Żnin lat 20. Historia żnińskiego piwa Żnin braci Śniadeckich, Zamek Diabła Weneckiego, Tropami pałuckich legend, Na szlaku Bulli Gnieźnieńskiej. Żnińska Kolej Powiatowa Oprowadzam zarówno ...
języki: polski, angielski


  Jesteś przewodnikiem? - dodaj swoje bezpłatne ogłoszenie

Źródła, więcej informacji

Tekst: Strona internetowa muzeum


Zobacz także

Muzeum Horroru
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Nauki EXPERYMENT
Piwnica pod Fortuną
Muzeum Oręża Polskiego w Jantarowym Kasztelu w Kiermusach
Parowozownia Skierniewice
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum im ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu
Ekspozycja historyczno - dydaktyczna przy Górze Śmierci
Ogrody doświadczeń - Humanitarium