Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... czwartek, 19.05.2022. (0,)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...
Rekonstrukcje obiektów archeologicznych
Wystawa stałaotwarta (2640, 0.63)
archeologiczna
Oceny:  / 13
KiepskiBardzo dobry 
Na Grodzisku Żmijowiska zrekonstruowano: most, umocnienia grodu, domostwo półziemiankowe, oraz studnię. Dochodząc do Grodziska Żmijowiska przekraczamy rzeczką Janówkę po drewnianym moście. Tego typu obiektów archeologicznych na terenie Kotliny Chodelskiej nie odkryto, nie jest on więc rekonstrukcją konkretnego znaleziska, ale wybudowany został jako urządzenie techniczne, niezbędne do ułatwienia dostępu na teren grodziska. Jego konstrukcja wzorowana jest na typowych mostach słowiańskich.
Ze względów konserwatorskich zdecydowano się na rekonstrukcję jedynie fragmentu umocnienień dawnego grodu o długości 10 m, we wschodniej, przebadanej wykopaliskowo części założenia obronnego. Znajdowały się tam wszystkie charakterystyczne elementy założenia obronnego: m.in Brama wejściowa o szerokości 2 metrów, której ściany boczne stanowił nasyp wału oszalowany drewnem, wał ziemno-drewniany o wysokości ok. 2 m. Jego dolna część to nasyp oszalowany od zewnątrz drewnianą ścianą, wspartą na pionowych słupach; część górna to tzw. konstrukcja przekładkowa, gdzie poziome belki, biegnące wzdłuż zewnętrznego i wewnętrznego lica wału, układane były na poprzecznych przekładkach, przysypywanych ziemią.


Głównym elementem rekonstrukcji części osadowej stanowiska w Żmijowiskach jest w chwili obecnej domostwo typu półziemiankowego. Budowla ta łączy w sobie elementy dwóch odkryć wczesnośredniowiecznych obiektów. Pierwszym z nich są pozostałości dwóch półziemianek, na które S. Hoczyk-Siwkowa natrafiła podczas badań wykopaliskowych na osadzie przygrodowej w Żmijowiskach w roku 1965.

Kolejnym elementem rekonstrukcja studni, której zrębowa cembrowina z dębowych desek odtworzona została na podstawie znaleziska z 1964 tego typu obiektu z pobliskiego grodziska w Chodliku. Dodatkowym elementem studni stał się okazały żuraw - urządzenia tego typu do dziś można obejrzeć w wiejskich gospodarstwach w Żmijowiskach.
Most nad JankówkąSłowiańska chataPiec kuchenny w chacie
Źródło, więcej informacji: Strona wystawy
 
 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2022  Testa Software - witryna na sprzedaż