Muzea w Polsce - informacje o obiektach i zbiorach, zdjęcia, lokalizacje na mapie, relacje ze zwiedzania, komentarze użytkowników, przewodnicy
  Museo.pl arrow Wystawy, imprezy... poniedziałek, 27.05.2024. (0,)  
 
Przewodnicy: Warszawa • Kraków • Gdańsk • Wrocław • Zakopane • Jelenia Góra • więcej...

Pozycje: 1 - 10 z 17
    np. archeologiczna
Rodzaj


Wystawy, imprezy, wydarzenia muzealne
 / 2 - otwarta (2608, 0.53)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - rzemiosło, piwowarstwo
Wystawa znajdująca się w piwnicach zabytkowego budynku rządcówki poświęcona jest historii produkcji i konsumpcji piwa. Prezentuje między innymi sprzęt do produkcji piwa oraz ciekawy zbiór birofiliów (butelki, podstawki, kufle, beczki, skrzynki, itp.). Dopełnienie wystawy stanowią archiwalia i fotografie. Wystawa usytuowana jest obok karczmy piwnej serwującej oprócz piwa tradycyjne potrawy wiejskie.
 / 0 - otwarta (2441, 0.49)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika, hydrologia, skansen
Wystawa przedstawia w ujęciu historycznym metody poszukiwania wody, sposoby budowy studni oraz rodzaje urządzeń służących do jej wydobywania na powierzchnię. Ilustracje stanowią między innymi prezentowane urządzenia wiertnicze, ręczne pompy, przemysłowe urządzenie pompowe zaopatrujące w wodę gospodarstwo folwarczne oraz fragment drewnianego wodociągu miejskiego z przełomu XIX/XX wieku.
 / 1 - zamknięta (1803, 0.36)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika
Wystawa prezentuje urządzenia techniczne służące do napędu narzędzi i maszyn rolniczych. Sposób wykorzystania siły zwierząt pociągowych do napędzania młocarń i sieczkarń ilustruje kolekcja kieratów, a wykorzystanie siły wiatru dwa niewielkie śrutowniki żarnowe. Urządzenia energetyczne stosowane w rolnictwie od końca XIX wieku reprezentuję lokomobile parowe stosowane do napędzania maszyn stacyjnych oraz orki parowej.
 / 2 - otwarta (2814, 0.57)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika, samoloty
Wystawa prezentuje sprzęt lotniczy stosowany w rolnictwie między innymi do rozsiewania nawozów mineralnych, zwalczania szkodników i siewu. Na ekspozycji plenerowej przedstawione zostały: dwupłatowy samolot CSS - 13 (Kukuruźnik) wyposażony w aparaturę przystosowaną do opylania środkami chemicznymi i rozsiewania nawozów, samolot PZL - 101 (Gawron), prototyp samobieżnego stanowiska do badania równomierności rozdziału rozsiewanych nawozów mineralnych i układania się strug powietrza za śmigłem.
 / 2 - otwarta (1825, 0.37)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika, pojazdy
Wystawa prezentuje środki transportu i komunikacji wykorzystywane w rolnictwie oraz w życiu codziennym mieszkańców wsi. Przedstawione są następujące działy transportu: pieszy, szynowy, wodny, włóczny, płozowy i kołowy. Najobszerniejszą część wystawy stanowi dział poświęcony transportowi kołowemu. Przedstawia on niemalże prawie wszystkie rodzaje chłopskich wozów wyjazdowych oraz wozy gospodarskie.
 / 0 - otwarta (1610, 0.33)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - technika
Wystawa prezentuje historię technik zbioru, omłotu, suszenia, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów. Narzędzia i maszyny rolnicze są przedstawione w układzie chronologicznym. Na uwagę zasługują między innymi: kolekcja kos i model pierwszej żniwiarki McCornika z 1831 roku oraz konna snopowiązałka z końca XIX wieku. Równie interesujący jest zestaw młocarni i lokomobili wyprodukowany w latach dwudziestych XX wieku przez firmę Cegielski z Poznania.
 / 3 - otwarta (5900, 1.19)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza
Wystawa obejmuje następujące zagadnienia: chów i pielęgnacja zwierząt, rozmnażanie, ocena hodowlana poszczególnych gatunków oraz prezentacja ras. Ilustrację stanowią zaaranżowane wnętrza pomieszczeń inwentarskich wyposażone w sprzęt służący do karmienia i pielęgnacji zwierząt. Są to między innymi: obory (głęboka i płytka), boks dla konia, kojec dla cieląt i kurnik grzędowy. Wybrane rasy zwierząt prezentują preparaty (krów, świń, owiec, konia, żubronia i drobiu).
 / 1 - otwarta (2182, 0.44)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - medyczna
Wystawa prezentuje historię leczenia zwierząt gospodarskich od starożytności do XX wieku. Ukazana została rola i znaczenie astrologii i ziołolecznictwa w praktyce leczniczej. Wystawa ukazuje postęp w naukach weterynaryjnych, w tym wyodrębnienie się takich specjalizacji jak rentgenodiagnostyka i rentgenoterapia. Ilustracją tego zagadnienia są zabytkowe aparaty rentgenowskie, ryciny i fotografie. Na uwagę zasługuje aranżacja wnętrza gabinetu lekarskiego z początku XX wieku.
 / 0 - otwarta (1720, 0.35)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza, technika
Wystawa prezentuje historię produkcji pasz jako czynnika warunkującego rodzaj i rozmiar działalności hodowlanej gospodarstwa rolnego. Ukazane są w formie kalendarium zagadnienia żywienia zwierząt na przestrzeni dziejów. Przedstawiony jest podstawowy podział pasz na: objętościowe, treściwe, mineralno-witaminowe, przemysłowe mieszanki paszowe i pasze specjalne. Uzupełnienie stanowią urządzenia służące do przygotowania pasz.
 / 1 - otwarta (1728, 0.35)
Poznań / Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szr...
wystawa stała - przyrodnicza
Wystawa prezentuje historię polskiej hodowli roślin i jej osiągnięcia. Przedstawia następujące zagadnienia: rys historyczny rozwoju hodowli roślin, polskie szkoły hodowlane i ich przedstawiciele oraz metody i techniki stosowane w hodowli roślin. Ilustrację zagadnień stanowią między innymi: drzewo genealogiczne polskiej hodowli, okazy podstawowych roślin uprawnych (zboża, trawy, ziemniaki, buraki, rośliny strączkowe i przemysłowe).

««  start « poprzednia 1   2   następna  »   koniec »»

 
 
Strona główna Zgłoś błąd, naruszenie zasadDodaj link do swojej strony
 
Muzea wg miast
  museo.pl  © 2008-2024  Testa Software - witryna na sprzedaż